CÔNG TY TNHH MTV THÍ NGHIỆM ĐIỆN MIỀN BẮC

Đăng nhập hệ thống  • Vui lòng nhập tên đăng nhập và mật khẩu.
Mọi chi tiết xin liên hệ:
      Hỗ trợ kỹ thuật: Nguyễn Bá Tiến - 0983.211.252
      Nhà bếp: Huyền - 0966.352.083
Các chức năng phần mềm:
      • Đăng ký ăn trưa nhân viên
      • Thống kê, báo cáo số lượng ăn trưa của phòng
      • Thống kê, báo cáo số lượng ăn trưa toàn công ty
© Công ty TNHH MTV Thí nghiệm điện miền Bắc.